Tipy a triky

Co ovlivňuje u ženy vnímání vlastní atraktivity

Každá z nás má trochu jiné preference a pohled na atraktivitu, ačkoli jisté atraktivní aspekty vnímáme všechny podobně. Ale jaké faktory ovlivňují vnímání ženské atraktivity? Právě to, jak samy sebe vnímáme jako atraktivní bytosti, si nyní přiblížíme. 

Nejdříve si objasníme, co vlastně znamená slovo atraktivita. Slovo latinského původu znamená lákavý, přitažlivý či zajímavý. Co právě nám připadá přitažlivé závisí zejména na našem věku, preferencích, ale také na aktuálních módních trendech a samozřejmě kulturních podmínkách. Pokud se pozastavíme u obecného vnímání atraktivity, u většiny z nás dominuje několik stejných faktorů. Mezi ně patří vnímání symetrie obličeje či femininní rysy u žen.   

Největší vliv hraje kultura a prostředí 

Bezpochyby tu zásadní roli, která utváří také první dojem, hraje atraktivita fyzická. Velký vliv však na vnímání fyzického vzhledu má kultura. To znamená, že například v naší kultuře se za atraktivní považuje štíhlá sportovní postava. V jednotlivých kulturách je tedy pojetí o atraktivnosti různorodé, ale přesto existuje jednotná představa o tom, co to je atraktivní napříč všem etnikům a kulturám.  

Pokud se nyní podíváme na to, jak ženy samy sebe vnímají jako atraktivní, vědci přišli se zajímavými poznatky. Týkají se totiž všeobecného vnímání atraktivity, kterou jsme nyní zmiňovali. Zjistili, že když byly ženám ukazovány snímky jiných žen, které byly všeobecně považovány za atraktivní, samy sebe pak hodnotily za málo přitažlivé. Naopak při prohlížení žen, které ideály krásy nesplňovaly, si ženy přišly mnohem atraktivnější a jejich sebevědomí se zvýšilo. Tento výzkum prokázal, že žena si připadá atraktivní dle toho, v jakém prostředí se pohybuje.  

Vnímání atraktivity se může měnit 

Vnímání atraktivity je tedy velmi subjektivní záležitostí, a přestože existuje všeobecné vnímání atraktivity, každá žena sama sebe dokáže vnímat jinak dle prostředí, v němž se vyskytuje. Její vnímání se však také může jakkoli vyvíjet a měnit. To znamená, že dívka, která je zcela průměrná a za průměrně atraktivní se také považuje, se může dostat do společnosti velmi atraktivních žen např. modelek a může si začít připadat zcela ošklivá.  

V závěru vyplývá, že velkou roli při vnímání atraktivity hraje prostředí, v němž se člověk nachází. Ženu může od jakživa ovlivňovat okolí, které ji shazuje sebevědomí tím, že naráží na její fyzické nedokonalosti. Ovšem také může potkat partnera, který její “nedostatky” ocení a díky němu si začne připadat krásná taková jaká je. Nicméně antropologové se shodnou na jasném závěru: lidé se víceméně dokáží jednotně shodnout na tom, jaká tvář jim připadá atraktivní a jaká ne. Samozřejmě se takové vnímání pak liší dle preferencí každého z nás. 

Pokud se chcete cítit skutečně sebevědomá, dokonalá pleť je důležitá. Pro její dosažení vyzkoušejte služeb Andrey Vrbové – kosmetička Plzeň.